zaterdag 27 september, balken en tempex vloer door vrijwillergers gelegd.

Vrijwiligers waren: Hans Post - Jan Post - Henk en Evrit Sietzema - Reinder Benedictus - Evert van de Werf - Hans de Jong - Bouke Folkertsma - Bareld van de Meer - Klaas Heida - Bruin Bruinsma - Hans Speerstra - Berend van der Molen en niet te vergeten Bonne van de Bij

Terug naar foto album

Betonnen vloerbalken op hun plek gelegd.

Alles gebeurt onder toezicht van Anne vd Ende en tevens legt hij dit vast voor het nageslacht.

Het naar zijn plaats dragen van de templex blokken.

Om 10 uur koffie drinken om 12 uur is het etens tijd met zijn allen.

Loon bedrijf van de Spoel heeft 60 kub zand s'morgens gebracht.

Vrijwilligers Jan Post - Klaas Heida - Bareld van de Meer hebben deze klus geklaard, ophogen met zand langs de funderingen.

Nei it gebealich even sitte en een bierke drinke.

Terug naar foto album